Logistika

Galime atlikti bet kokius krovos darbus iš geležinkelio vagonų ar į vagonus, o taip pat iš automobilių ar į automobilius.

Gerų specialistų ir modernios technikos dėka, Pilviškių terminale galima kiekvieną dieną iškrauti iki 10 (dešimt) vagonų produkcijos iš karto jas sutaruojant, iki 15 (penkiolikos) pusvagonių jau sufasuotos produkcijos, o taip pat ir pakrauti produkciją į pateiktus pusvagonius ar automobilius.

Mūsų profesionalumo dėka Jūsų logistikos sprendimai bus įgyvendinti paprastai, greitai ir efektyviai.

Daugiau informacijos sužinosite susisiekę su mūsų personalu.

Susisiekti su mūsų personalu